معتمدی و همکاران

وکلای دادگستری

خدمات ما

خدمات ما شامل موارد زیر است:

  • • مشاوره در زمینه ی : خانواده / ازدواج / طلاق / ارث / مهریه / نفقه
  • • مشاوره در خصوص چک / سفته/ برات و سایر اوراق تعهد آور مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • • عمل کردن به عنوان نماینده موکلین در فعالیت های روزانه شان شامل قراردادهای عمومی،قراردادهای سرمایه گذاری ، قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، قراردادهای فروش، قراردادهای خدمات، قراردادهای نمایندگی و توزیع، قراردادهای فناوری و انتقال.
  • • مشاوره موکلین درخصوص ثبت اختراع، علائم تجاری، حق چاپ نزد سازمان های دولتی برای حفظ حقوق آنها و طرح دعوی در دادگاه های اول و استیناف برای حمایت از دارایی های معنوی
  • • مشاوره به موکلین در زمینه سرمایه گذاریهای خود در خصوص سهام و همچنین انتقال و فروش سهام به دلیل همکاری نزدیک با بازار سهام و آژانس های مرتبط
  • مشاوره به موکلین خود در زمینه های مختلف سرمایه گذاری
  • • وکالت کارفرمایان در محاکم کار و دیوان عدالت اداری و مشاوره در خصوص قراردادهای کاری و قوانین و مقررات کار
  • • ارائه مشاوره عملیاتی به شرکت های بزرگ پزشکی و بهداشتی در مورد مسائل مختلف حقوقی در ارتباط با فعالیت های تجاری آنها
  • • عملکرد به عنوان حکم در زمان انحلال شرکت های خصوصی
  • • تشکیل و ثبت انواع شرکت ها، شعب و نمایندگی ها و دفاتر نمایندگی .