معتمدی و همکاران

وکلای دادگستری

وکالت موکلان در محاکم داوری بین المللی و داخلی...
مشاوره موکلان در فعالیت های تجاری...

مشاهده بیشترخدمات ما شامل موارد زیر است...

مشاهده بیشتر


فعالیت های ما عبارتند از ...

مشاهده بیشتر

هدف ما

هدف اصلی این دفتر ارائه بهترین خدمات حرفه ای و کامل به مشتریانی است که عمدتاً شرکت های خارجی و سرمایه گذارانی هستند که قصد راه اندازی کسب و کار خود را در ایران دارند و از این طریق به آنها در دستیابی به اهداف خود در هر زمینه فعالیت جداگانه کمک می کند.

مشاهده بیشتر